THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

Khi nào bình chọn ?

Thời gian bình chọn bắt đầu từ 00:00 ngày mở bình chọn đến 23:59 của ngày đóng bình chọn

  • Miền Bắc: từ 2/7 đến 12/7
  • Miền Nam: từ 16/7 đến 26/7
  • Miền Trung: từ 30/7 đến 9/8
  • Bình chọn 3 miền: Từ 13/8 đến 26/8

Bao nhiêu tiết mục được bình chọn?

Ngoài các tiết mục đạt Giải Nhất ở các hạng mục ở mỗi Khu vực, các tiết mục còn lại đều được tham gia bình chọn.

  • Miền Bắc: 3 tiết mục yêu thích nhất/30 tiết mục tham gia bình chọn
  • Miền Nam: 2 tiết mục yêu thích nhất/25 tiết mục tham gia bình chọn
  • Miền Trung: 2 tiết mục yêu thích nhất/24 tiết mục tham gia bình chọn

Ai được tham gia bình chọn ?

Cán bộ nhân viên OceanBank và tất cả người thân, bạn bè và những Khán giả yêu thích Hội diễn Văn nghệ OceanBank.

Bình chọn như thế nào ?

Cổng bình chọn sẽ được mở cho mỗi miền trong thời gian quy định. Người bình chọn có thể bình chọn qua 2 hình thức:

Chi Tiết
CÁC KHU VỰC HỘI DIỄN
HỘI DIỄN MIỀN BẮC
Bình Chọn
Thời Gian Bình Chọn

HỘI DIỄN MIỀN NAM
Bình Chọn
Thời Gian Bình Chọn

HỘI DIỄN MIỀN TRUNG
Bình Chọn
Thời Gian Bình Chọn

HỘI DIỄN VĂN NGHỆ TOÀN QUỐC

11 tiết mục Giải nhất của các Hội diễn Văn nghệ Khu vực và 7 tiết mục được Khán giả bình chọn Yêu thích nhất sẽ được tham gia vào Hội diễn văn nghệ Toàn quốc, hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc nghệ thuật hoành tráng, rực rỡ sắc màu, hội tụ đam mê của những Cán bộ Ngân hàng sở hữu tài năng nghệ thuật. Hãy cùng đón chờ!